Author Archive admin

Jak se stát plátcem DPH

Stále si v hlavě přemítáte, zda se stanete plátci DPH či ne? Víte, podle jakého kritéria vaše rozhodnutí padne na co možná nejlépe úrodnou půdu? Pojďme si společně určit priority, které by vám mohli pomoci v rozhodnutí, zda je dobré stát se plátcem DPH či raději ne.

Určete si priority

Nejdůležitější při rozhodování o tom, zda se stanete dobrovolnými plátci DPH či ne je především uvědomění si toho, kdo se řadí mezi mé výhradní dodavatele a odběratele a rovněž i toho, co je z hlediska mé konkrétní profese nejvýhodnější. Být plátcem DPH, když provozuji kadeřnictví anebo se stát plátcem DPH v případě, kdy se mezi mé odběratele řadí především také plátci daně? Jedno je ovšem jasné, a sice že pokud váš obrat překročí 1.000.000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících před tímto překročením, registraci k DPH se v žádném případě nevyhnete. Plátcem se tak můžete stát i dobrovolně, pokud usoudíte, že je to pro vás ta nejlepší volba.

Přední důvody proč se stát či nestát plátcem DPH

Pokud jsem firmou, která obchoduje převážně s plátci DPH je pro mne výhodné stát se jím rovněž. Pokud je ovšem má profese zaměřena spíše na drobnou klientelu, jako například kadeřnice, je pro mne registrace k DPH značně nevýhodná. Proč? Zdražím své služby a klesne má konkurenceschopnost. Navíc, pokud se rozhodnete pro dobrovolnou registraci k DPH, počítejte s tím, že přesvědčit správce daně o svých ušlechtilých úsmyslech stát se dobrovolným plátcem daně, nebude zrovna jednoduché.

Jak se stát plátcem?

Pokud o vaší „nedobrovolné“ registraci k DPH rozhodne zákon, stanete se plátci následující den po obdržení oznámení o úspěšné registraci k dani. V opačném případě, tedy pokud požádáte o registraci k dani dobrovolně, musíte se připravit na to, že se nebude jednat pouze o formalitu, jak tomu bylo v dobách dávno minulých a musíte se tak obrnit velkou dávkou trpělivosti.

Přesvědčte správce daně o svých dobrých úmyslech

Aby správce daně nenabyl milného dojmu, že se chcete stát dobrovolnými plátci jen proto, že chcete čerpat horentní sumy nadměrného odpočtu, doporučuje se k samotnému požadavku o registraci, přiložit rovněž i podnikatelský plán, který bude správci daně sloužit jako jasná předloha vašeho podnikání. Správce daně zajímá především například váš majetek ve firmě, zda obsazujete pracovní pozice či kdo patří k vašim výhradním odběratelům a rovněž i dodavatelům. Někdy je dobré přiložit k žádosti i některé faktury, které dokazují vaši ekonomickou činnost. Návod, jak se ale připravit na všechny „choulostivé“ otázky finančního úřadu, ovšem neexistuje.

 

Zdroj:www.pixabay.cz

Potvrzení o registraci k DPH

Registrace k DPH z vás dělá plátce, který ponese veškerá úskalí daňových přiznání a kontrolních hlášení, ve kterých bude informovat o svých ekonomických činnostech. Registrace k DPH je buď zákonná, což znamená, že za určitých podmínek stanovených zákonem jednoduše nemáte možnost volby a druhou variantou je registrace dobrovolná, která záleží pouze na vaší vůli. Ať již se vás týká registrace povinná či dobrovolná, je třeba dobré vědět, jaké změny vám registrace k DPH přinese a jakým způsobem se jakožto plátci musíte chovat. 

Po registraci dostanete rozhodnutí o registraci

Pokud přesáhne váš obrat za 12 měsíců 1.000.000 Kč, stáváte se plátcem a to automaticky. Musíte se proto neprodleně zaregistrovat k příslušnému správci daně. Poté, co takto učiníte v zákonné lhůtě, která čítá 15 dní, dostanete od správce daně rozhodnutí o registraci. Na toto rozhodnutí má ovšem finanční úřad čas, tudíž se není čemu divit, že mnohdy podnikatelé čekají i dlouhé měsíce na dané rozhodnutí. A právě čas je v tomto případě klíčový.

Na rozhodnutí o registraci nečekejte a ihned se chovejte jako plátce

Největší chybou, které se nezkušení podnikatelé dopouští, je ta, že čekají na rozhodnutí finančního úřadu, tedy na rozhodnutí, že jejich žádost byla vyřízena. To je ovšem chyba. Řízení celé věci může trvat i 6 měsíců, o čemž svědčí nepřeberné množství skutečných situací lidí, kteří na rozhodnutí čekali, a finanční úřad jim poté zpětně napařil velmi tučné penále za nepodání daňového přiznání.

Není potřeba čekat na žádný administrativní úkon

Z celé věci vyplývá, že není třeba čekat na žádný administrativní úkon ze strany finančního úřadu, jelikož takovémuto plátci vzniká povinnost chovat se jako plátce, automaticky. Tudíž vás možná tato laicky řečeno schizofrenní situace může přivést do značných problémů, které mohou zejména ohrozit vaší finanční situaci.

 

Zdroj: www.pixabay.com

Důvod dobrovolné registrace k DPH

Důvodů, proč se stát dobrovolným plátcem DPH může být hned několik. Někdy se jedná o důvody ekonomické, jindy zase o ty marketingové. Jistě ale i přesto, spoustu podnikatelů, kteří ze zákona nemusí být registrování k DPH, zajímají důvody, které by je k této registraci opravdu přiměli. Proč se tedy stát dobrovolným plátcem DPH?

Co vás k dobrovolné registraci přiměje?

Hlavním důvodem, proč se podnikatelé rozhodnou pro dobrovolnou registraci k DPH je fakt, že mezi jejich zákazníky patří ve valné většině plátci. Možná vás zarazí, že tento důvod není ekonomický nýbrž marketingový. Ptáte se proč? Jednoduše proto, že tímto gestem dáte najevo, s kým nadále budete chtít obchodovat, respektive s jakými zákazníky chcete mít tu čest. Sice vás toto rozhodnutí bude stát zdražení vašich produktů a služeb, ovšem zákazníci, kteří jsou plátci, budou vaše ceny vnímat jako přijatelné, jelikož si DPH sami odečtou a jejich nákladem bude cena ponížená o DPH. Dále vás může k dobrovolné registraci přimět fakt, že chcete expandovat do zahraničí či máte jiné postranní úmysly, mezi které patří například zvýšení prestiže vašeho podnikání či dokonce získání motivace ve chvílích, kdy byste nejraději všechno vzdali.

Chci zvýšit svou prestiž

Možná to někomu přijde divné, ale opravdu tomu tak je. Pokud se vžijete do situace, kdy máte několik zaměstnanců a vaším živobytím je prodej určitých služeb či zboží, nemusíte se zdaleka vůbec obávat toho, že by vaše společnost nedosáhla na milionový obrat, ovšem pokud patříte mezi takzvané „volnonožce“, kteří pracují na vlastní pěst a prodávají svůj um či zboží, je pro vás zaprvé dobrovolná registrace nesmyslným krokem a za druhé se na milionový obrat dostanete pouze stěží. Ovšem v hlavě každého podnikatele tkví, že k plátcům DPH patří pouze ty nejúspěšnější. Což také většinu těchto podnikatelů žene k většímu rozjetí jejich dosavadní činnosti.

Chci získat motivaci

I v těchto případech můžeme mluvit o možném bláznovství, když se rozhodnete pro dobrovolnou registraci právě z  důvodu, že potřebujete hnací motor, který vás donutí nepřestat a jít dále. Registrací k dani si s určitostí pověsíte nad svou hlavu Damoklům meč, ale získáte díky němu rovněž i pořádnou dávku adrenalinu, který vás bude tlačit k větším výkonům.

Zdroj: www.pixabay.com

Pozdní registrace k DPH

Došlo u vás k překročení obratu 1.000.000 Kč a z vaší strany bylo opomenuto podání registrace k DPH? Nevíte, co vás nyní čeká a jakým způsobem vás finanční správa potrestá? V tom případě vám jistě přijdou vhod následující informace, které vás osvětlí, co se stane v případě, nepodáte-li do 15 dnů od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém k překročení obratu došlo svou registraci příslušnému správci daně. 

Ten, kdo překročí obrat, se stává plátcem automaticky

Podnikatel, který v daném měsíci překročí obrat, se stává plátcem automaticky ze zákona. A to dokonce i přesto, nezaregistroval-li se u příslušného správce daně a nepodal ani daňové přiznání. Je na něj pohlíženo jakožto na plátce, což s sebou nese celou řadu rizik pro nezodpovědné podnikatele.

Daňový subjekt má povinnost uhradit pokutu

Daňový subjekt, který je z hlediska zákona již plátcem, má povinnost podat daňové přiznání. V případě, kdy tak neučiní, protože o své povinnosti neví, hrozí mu pokuta a povinnost tuto pokutu neprodleně zaplatit. Zpoždění, které trvá více jak 5 dní, pro vás znamená penále ve výši 0,05% stanovené daně a to za každý následující den zpoždění. Nejvýše se však může jednat o 5% ze stanovené daně. Pokud se pouze zpozdíte s podáním daňového přiznání, hrozí vám pokuta o polovinu nižší.

Neznalost zákona neomlouvá!

Praví se, že neznalost zákona neomlouvá. Ani v tomto případě tomu není jinak. Správce daně neakceptuje žádné důvody, které by vám bránili v tom, podat daňové přiznání a to včetně přihlášení se k DPH. Pokud tedy neznáte podmínky, za kterých se plátcem automaticky stáváte, nebylo by od věci si zopakovat trochu teorie, kterou posléze přenesete do praxe. Pokuty a částky, které hrozí dále za neplacení daných pokut, jsou mnohdy nesmyslně velké, tudíž je třeba těmto problémům předcházet a to nejen z ekonomického hlediska.

 

Zdroj: www.pixabay.com

Povinná registrace k DPH

Je vám jasné, za jakých okolností se musíte povinně registrovat k DPH? Jste obeznámeni s úskalími, které na vás čekají v případě, kdy se rozhodnete pro dobrovolnou registraci? Pokud v otázkách povinné registrace k DPH ještě stále tápete, je ten nejvyšší čas na vysvětlení některých povinností podnikatele vůči správci daně.

O DPH se nejčastěji začnete zajímat v případě, kdy se pustíte do podnikání či si založíte nějakou obchodní korporaci, od které očekáváte slibný rozjezd s maximalizací vložených výdajů. To ovšem rovněž znamená, že se budete muset dříve nebo později stát plátcem DPH. Kdy pro vás tedy začne platit povinná registrace k DPH a za jakých okolností se můžete stát dobrovolnými plátci?

Kdy se musím povinně registrovat k DPH?

Hlavní slovo má při povinné registraci k DPH právě obrat vaší společnosti. Ten musí překročit 1.000.000 Kč a to za předcházejících 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. O této podmínce v současné době valná většina podnikatelů moc dobře ví. Tuto cifru si musíte sami ohlídat a poté správce daně o skutečnosti, že nedošlo k překročení dané částky bezprostředně informovat, což dříve nebylo nutností. Pokud si ovšem myslíte, že při nepřekročení toho obratu máte vyhráno, jste na omylu. Existuje ještě několik dalších důvodů, které vás donutí se k DPH registrovat. O jaké důvody se jedná?

 • Stanete se společníkem ve společnosti, v níž se již plátci daně objevují (dnes je společností rovněž i sdružení, které dříve nemělo právní subjektivitu).
 • Podnikáme jako pokračovatelé majitele, který zemřel a jenž byl plátcem DPH
 • Patříme mezi osoby, které jsou povinné k dani a jsme usazeni mimo tuzemsko, v tuzemsku ovšem prodáváme své služby a zboží

Mohu se stát dobrovolným plátcem daně?

Ano, zákony dovolují stát se dobrovolným plátcem daně, ovšem i v tomto případě se musíte připravit na celou plejádu povinností, které je nutné splnit. Stát se dobrovolným plátcem DPH je u nás mimořádné obtížné. Registrovat se podnikatel může v případě, bude-li nebo již uskutečňuje plnění, které podléhá nároku na odpočet. Plátcem se poté podnikatel stane den po oznámení toho, že je k dani registrován. Co nás k této registraci může vést? Například plánujeme obchodovat se zahraničím či mezi naše odběratele patří ve většině případů právě plátci DPH. Tyto důvody nás nejčastěji donutí k dobrovolné registraci. Jak ovšem přesvědčit správce daně o tom, že to s naší dobrovolnou registrací k dani myslíme upřímně a nejde nám pouze o vylákání velké částky nadměrného odpočtu?

Co od nás bude správce daně požadovat?

Po podání dobrovolné registrace k dani nás bude čekat zpětná vazba od správce daně a bude obsahovat hned několik otázek. Správce daně od nás bude požadovat především informace o tom, v jakém oboru podnikáme a jakým způsobem podnikání vykonáváme, dále ho bude zajímat to, kolik provozoven vlastníme a kde všude jsou k mání a v neposlední řadě se nás zeptá na otázky týkající se toho, zda máme zaměstnance či si najímáme jiné daňové subjekty. Velmi často správce daně rovněž požaduje seznam našich odběratelů a dodavatelů, kteří patří mezi ty nejvýznamnější. Může se stát, že bude požadovat i seznam našeho majetku, který je v podnikání. Vždy ovšem záleží na konkrétním správci daně, s jakými požadavky se na podnikatele vytasí. Přesný seznam požadavků totiž neexistuje, ovšem vězte, že přesvědčit finanční úřad o vašich úmyslech týkajících se dobrovolné registrace k dani, vás bude stát velmi pevné nervy.

Zrušení registrace k DPH

Každý, kdo se rozhodl, pro dobrovolnou registraci k DPH může své rozhodnutí změnit a sice tak, že zruší svou registraci. Důvody mohou být ekonomické i administrativní. Velkou roli v celé situaci jistě sehrálo i kontrolní hlášení, jehož účinnost nabyla platnosti 1.1.2016 a která nebyla všem plátcům zcela tak příjemná. Ovšem s čím musí dobrovolný plátce při svém zrušení registrace počítat a jaký to může mít dopad na jeho podnikání? Čtěte dále a dozvíte se více.

Podmínky vedoucí ke zrušení registrace k DPH

Pokud bylo vaše rozhodnutí o registraci k DPH zcela dobrovolné, můžete ho samozřejmě kdykoliv zrušit. Ovšem musíte brát v potaz některé podmínky, které před zrušením musíte splnit.

 • Nesmíte překročit výši obratu, který je rozhodný pro registraci k DPH a činí 1.000.000 Kč
 • Musí uplynout alespoň jeden rok od vzniku vaší dobrovolné registrace
 • Pokud plátce nemá sídlo v ČR, musí prokázat, že neuskutečnil za 12 měsíců žádné zdanitelné plnění ani nedodal zboží či službu do jiného členského státu, který je osvobozen od daně

Splnění těchto podmínek předchází samotnému procesu zrušení, které vás čeká.

Jak registraci zrušit?

Stačí, když odešlete elektronickou žádost o zrušení, ve které uvedete své důvody, která vás k tomuto kroku vedly. Nízký obrat vaší společnosti není nutné dokládat, jelikož má správce daně k dispozici vaše daňová přiznání. Ovšem jsou případy, kdy správce vyzve plátce k doložení stavu jeho obratu, či bude požadovat výpis z vaší daňové evidence. Zrušení vaší registrace bude správce akceptovat rovněž i v případě, bude-li váš charakter činnosti osvobozen od daně. Takovouto činností se rozumí například lékař či poskytování finančních služeb. O zrušení požádáte na základě speciálního formuláře, který je dostupný na internetu. Vždy se ovšem zajímejte o to, zda se jedná o formulář aktuální.

 

Zdroj: www.pixabay.com

Přihláška k registraci k DPH

Registrace k DPH hraje významnou roli nejen z hlediska povinnosti, kterou vám udá zákon, ale i z hlediska jiných výhody, které vám může přinést například registrace k DPH, která má co dočinění s vaší dobrovolností. Možná se i přesto někdo může ptát, proč by se někdo registroval dobrovolně a tak se mnohdy stává, že tento významný krok podnikatelé naprosto opomenout a to i v případě, kdy by to pro ně znamenalo zlepšení postavení na trhu či zlepšení jejich momentální ekonomické situace. Jak a kdy se ovšem v každém případě přihlásit k DPH? Následující řádky se vám to pokusí objasnit.

Když dojde k překročení obratu, co s tím?

Pokud u vás v daném měsíci dojde k překročení obratu 1.000.000 Kč, máte 15 dní na to, podat registraci k DPH. Je přitom naprosto jedno, zda se rozhodnete pro elektronickou formu registrace, která probíhá pomocí interaktivního formuláře, či žádost vypíšete ručně. V každém případě se ovšem musíte přesvědčit o tom, zda se jedná o aktuální formulář, tedy formulář, který je momentálně platným. Růžový formulář nese název Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty. Jelikož ale tiskopisy prochází různými úpravami, je v tomto případě obezřetnost na prvním místě.

Na co si dát pozor?

Velký pozor si musíte dávat především na to, zda vyplníte veškeré potřebné údaje o vaší osobě a vašem podnikání. Mezi nejdůležitější údaje poté patří především tyto:

 • Údaje o finančním úřadě
 • DIČ (v tomto případě je mýtus, že DIČ mají pouze plátci, má ho každý subjekt, který je registrován na finančním úřadě)
 • Typ registrace
 • Identifikační údaje
 • Důvod registrace
 • Datum rozhodného dne pro povinné podání registrace
 • Částka obratu
 • Důvod případné dobrovolné registrace
 • Čísla bankovních účtů

Jedná se pouze o výčet těch nejdůležitějších aspektů, které je třeba při vyplňování registrace k dani zohlednit, nicméně nejedná se o všechny potřebné údaje, které po vás bude finanční správa požadovat.

Jak přihlášku podat?

Nejjednodušší formou je podání elektronickou formou. Především je tomu tak proto, že k tomuto kroku nebudete potřebovat ani datovou schránku ani vlastnit elektronický podpis. Přihlášku ovšem můžete vyplnit také pomocí interaktivního formuláře na Daňovém portálu finanční správy a poté jej jednoduše zaslat příslušném správci daně poštou či ho odnést přímo na podatelnu osobně.

 

Zdroj: www.pixabay.com

Registrace k DPH při překročení obratu

Jedním z nejvíce známých důvodů, se kterým jsou jistě všichni podnikatelé obeznámeni a který se týká povinné registrace k DPH, je překročení obratu. Tento zákonný fakt z vás udělá plátce chtě nechtě. Nemáte jednoduše na vybranou a s danou situací se musíte smířit. Jak se ovšem poté máte zachovat a jaké jsou lhůty pro vaši povinnou registraci k dani? 

Do kdy se k DPH registrovat?

V případě, překročíte-li obrat za předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v částce 1.000.000 Kč, nastává vám zákonná povinnost registrovat se k DPH. Tuto povinnost musíte neodkladně splnit do 15 dnů po skončení daného měsíce, ve kterém k překročení obratu došlo. Plátcem DPH se na základě toho poté stanete první den následujícího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém k překročení obratu došlo.

Co mě čeká, když se nestihnu registrovat?

Pokud se vám stane, že zákonný termín pro přihlášení k DPH propásnete, na vaší povinnosti k dani se zdaleka nic nezmění. Správce daně, který se bude vaší pozdní žádostí poté zabývat, stanoví náhradní plnění daně z DPH za období, ve kterém již registrace měla z vaší strany dávno proběhnout. Výše náhradního plnění je ovšem na úrovni DPH z vašich základů daně a to za uskutečněná zdanitelná plnění. Není ovšem možné si tuto hodnotu snížit o nárok na odpočet.

Co se počítá do samotného obratu?

Mnoho podnikatelů stále tápe v otázkách týkajících se toho, co všechno je nutné v obratu zohlednit, respektive, co vše se do samotného obratu počítá. Zde je stručný výčet toho, co se do obratu, který je podstatný pro zjištění povinné registrace DPH zahrnuje.

 • Příjmy z dodaných služeb a zboží uskutečněných v ČR
 • Příjmy z dodaného zboží, které má na svědomí odběratel z jiného státu EU
 • Příjmy z pojišťovacích služeb
 • Příjmy z finančních služeb

Pokud tedy tyto příjmy přesáhnou 1.000.000 Kč, nesmíte zapomenout na povinnou registraci, kterou vám uděluje zákon.

Zdroj: www.pixabay.com

Dobrovolná registrace k DPH

Máte touhu stát se dobrovolným plátcem DPH? Je pro vás varianta přihlášení se k této povinnosti nejvíce schůdná? V tom případě pro vás nejspíše nebude milým zjištěným fakt, že dobrovolná registrace nemusí být zrovna procházkou růžovým sadem. Ptáte se proč?

Vysvětlení je prosté. Zákon ukládá osobou povinnou k dani každou osobu, která podniká a má rovněž i své sídlo v tuzemsku a již uskutečňuje nebo teprve bude uskutečňovat zdanitelná plnění s nárokem na odpočet osobou, která se může za určité situace stát dobrovolným plátcem daně. Co ovšem zákon již neříká, je fakt, jakým způsobem probíhá celý proces schvalování této registrace. Tudíž se musíte připravit na to, že dobrovolná registrace v současné době není již pouhou formalitou.

Dobrovolným plátcem ano či ne?

Na otázku, zda se stát dobrovolným plátcem DPH či ne, se musí najít jasná pro a proti ještě před započetím jakéhokoliv administrativního úkonu. Ze zákona je podnikatel povinen podat registraci k DPH v případě, kdy jeho obrat přesáhne za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců rovný 1.000.000 Kč. Existují ale i jiné důvody, kdy bude zákon hovořit pro zákonnou registraci k DPH. Například se stanete společníkem ve společnosti, ve které se nacházejí plátci DPH, či budete po zemřelém plátci pokračovat v podnikání. Zákon ovšem udává ještě další pádné důvody, které vás k registraci donutí. Mezi nejznámější ovšem patří právě překročení zmiňovaného obratu. Pokud ho ovšem vaše společnost nepřekročí, musíte počítat s tím, že o tom budete muset průkazně přesvědčit i daného správce daně. Proč se ale, celá řada podnikatelů uchyluje k dobrovolné registraci k DPH? Důvodů může být hned několik.

 • Mezi mé odběratele patří zejména plátci DPH
 • Chci expandovat se svými službami do zahraničí
 • Má společnost má příliš vysoké vstupní náklady…

Toto je pouhý výčet těch nejpodstatnějších důvodů, které řadu podnikatelů ženou do dobrovolné registrace k DPH.

Co je k dobrovolné registraci potřeba?

V první řadě je dobré vědět, že na otázky a požadavky ze strany správce daně v případě dobrovolné registrace k dani, se nelze nikdy dostatečně dobře připravit. Doporučuje se ovšem osvědčený způsob, kterým je předložení podnikatelského záměru již k samotné žádosti o dobrovolnou registraci. Dále je dobré správci daně vyložit na stůl několik faktur, které dokazují vaši ekonomickou činnost a rovněž soupis vašich nejvýznamnějších odběratelů a rovněž dodavatelů. Mnohdy ovšem správce zajímá i majetek firmy či to, zda poskytujete pracovní příležitosti či kde všude se nachází pobočky vaší společnosti.

 

Zdroj: www.pixabay.cz