Přihláška k registraci k DPH

Přihláška k registraci k DPH

Registrace k DPH hraje významnou roli nejen z hlediska povinnosti, kterou vám udá zákon, ale i z hlediska jiných výhody, které vám může přinést například registrace k DPH, která má co dočinění s vaší dobrovolností. Možná se i přesto někdo může ptát, proč by se někdo registroval dobrovolně a tak se mnohdy stává, že tento významný krok podnikatelé naprosto opomenout a to i v případě, kdy by to pro ně znamenalo zlepšení postavení na trhu či zlepšení jejich momentální ekonomické situace. Jak a kdy se ovšem v každém případě přihlásit k DPH? Následující řádky se vám to pokusí objasnit.

Když dojde k překročení obratu, co s tím?

Pokud u vás v daném měsíci dojde k překročení obratu 1.000.000 Kč, máte 15 dní na to, podat registraci k DPH. Je přitom naprosto jedno, zda se rozhodnete pro elektronickou formu registrace, která probíhá pomocí interaktivního formuláře, či žádost vypíšete ručně. V každém případě se ovšem musíte přesvědčit o tom, zda se jedná o aktuální formulář, tedy formulář, který je momentálně platným. Růžový formulář nese název Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty. Jelikož ale tiskopisy prochází různými úpravami, je v tomto případě obezřetnost na prvním místě.

Na co si dát pozor?

Velký pozor si musíte dávat především na to, zda vyplníte veškeré potřebné údaje o vaší osobě a vašem podnikání. Mezi nejdůležitější údaje poté patří především tyto:

  • Údaje o finančním úřadě
  • DIČ (v tomto případě je mýtus, že DIČ mají pouze plátci, má ho každý subjekt, který je registrován na finančním úřadě)
  • Typ registrace
  • Identifikační údaje
  • Důvod registrace
  • Datum rozhodného dne pro povinné podání registrace
  • Částka obratu
  • Důvod případné dobrovolné registrace
  • Čísla bankovních účtů

Jedná se pouze o výčet těch nejdůležitějších aspektů, které je třeba při vyplňování registrace k dani zohlednit, nicméně nejedná se o všechny potřebné údaje, které po vás bude finanční správa požadovat.

Jak přihlášku podat?

Nejjednodušší formou je podání elektronickou formou. Především je tomu tak proto, že k tomuto kroku nebudete potřebovat ani datovou schránku ani vlastnit elektronický podpis. Přihlášku ovšem můžete vyplnit také pomocí interaktivního formuláře na Daňovém portálu finanční správy a poté jej jednoduše zaslat příslušném správci daně poštou či ho odnést přímo na podatelnu osobně.

 

Zdroj: www.pixabay.com