Registrace k DPH při překročení obratu

Registrace k DPH při překročení obratu

Jedním z nejvíce známých důvodů, se kterým jsou jistě všichni podnikatelé obeznámeni a který se týká povinné registrace k DPH, je překročení obratu. Tento zákonný fakt z vás udělá plátce chtě nechtě. Nemáte jednoduše na vybranou a s danou situací se musíte smířit. Jak se ovšem poté máte zachovat a jaké jsou lhůty pro vaši povinnou registraci k dani? 

Do kdy se k DPH registrovat?

V případě, překročíte-li obrat za předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v částce 1.000.000 Kč, nastává vám zákonná povinnost registrovat se k DPH. Tuto povinnost musíte neodkladně splnit do 15 dnů po skončení daného měsíce, ve kterém k překročení obratu došlo. Plátcem DPH se na základě toho poté stanete první den následujícího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém k překročení obratu došlo.

Co mě čeká, když se nestihnu registrovat?

Pokud se vám stane, že zákonný termín pro přihlášení k DPH propásnete, na vaší povinnosti k dani se zdaleka nic nezmění. Správce daně, který se bude vaší pozdní žádostí poté zabývat, stanoví náhradní plnění daně z DPH za období, ve kterém již registrace měla z vaší strany dávno proběhnout. Výše náhradního plnění je ovšem na úrovni DPH z vašich základů daně a to za uskutečněná zdanitelná plnění. Není ovšem možné si tuto hodnotu snížit o nárok na odpočet.

Co se počítá do samotného obratu?

Mnoho podnikatelů stále tápe v otázkách týkajících se toho, co všechno je nutné v obratu zohlednit, respektive, co vše se do samotného obratu počítá. Zde je stručný výčet toho, co se do obratu, který je podstatný pro zjištění povinné registrace DPH zahrnuje.

  • Příjmy z dodaných služeb a zboží uskutečněných v ČR
  • Příjmy z dodaného zboží, které má na svědomí odběratel z jiného státu EU
  • Příjmy z pojišťovacích služeb
  • Příjmy z finančních služeb

Pokud tedy tyto příjmy přesáhnou 1.000.000 Kč, nesmíte zapomenout na povinnou registraci, kterou vám uděluje zákon.

Zdroj: www.pixabay.com