Zrušení registrace k DPH

Zrušení registrace k DPH

Každý, kdo se rozhodl, pro dobrovolnou registraci k DPH může své rozhodnutí změnit a sice tak, že zruší svou registraci. Důvody mohou být ekonomické i administrativní. Velkou roli v celé situaci jistě sehrálo i kontrolní hlášení, jehož účinnost nabyla platnosti 1.1.2016 a která nebyla všem plátcům zcela tak příjemná. Ovšem s čím musí dobrovolný plátce při svém zrušení registrace počítat a jaký to může mít dopad na jeho podnikání? Čtěte dále a dozvíte se více.

Podmínky vedoucí ke zrušení registrace k DPH

Pokud bylo vaše rozhodnutí o registraci k DPH zcela dobrovolné, můžete ho samozřejmě kdykoliv zrušit. Ovšem musíte brát v potaz některé podmínky, které před zrušením musíte splnit.

  • Nesmíte překročit výši obratu, který je rozhodný pro registraci k DPH a činí 1.000.000 Kč
  • Musí uplynout alespoň jeden rok od vzniku vaší dobrovolné registrace
  • Pokud plátce nemá sídlo v ČR, musí prokázat, že neuskutečnil za 12 měsíců žádné zdanitelné plnění ani nedodal zboží či službu do jiného členského státu, který je osvobozen od daně

Splnění těchto podmínek předchází samotnému procesu zrušení, které vás čeká.

Jak registraci zrušit?

Stačí, když odešlete elektronickou žádost o zrušení, ve které uvedete své důvody, která vás k tomuto kroku vedly. Nízký obrat vaší společnosti není nutné dokládat, jelikož má správce daně k dispozici vaše daňová přiznání. Ovšem jsou případy, kdy správce vyzve plátce k doložení stavu jeho obratu, či bude požadovat výpis z vaší daňové evidence. Zrušení vaší registrace bude správce akceptovat rovněž i v případě, bude-li váš charakter činnosti osvobozen od daně. Takovouto činností se rozumí například lékař či poskytování finančních služeb. O zrušení požádáte na základě speciálního formuláře, který je dostupný na internetu. Vždy se ovšem zajímejte o to, zda se jedná o formulář aktuální.

 

Zdroj: www.pixabay.com