Povinná registrace k DPH

Povinná registrace k DPH

Je vám jasné, za jakých okolností se musíte povinně registrovat k DPH? Jste obeznámeni s úskalími, které na vás čekají v případě, kdy se rozhodnete pro dobrovolnou registraci? Pokud v otázkách povinné registrace k DPH ještě stále tápete, je ten nejvyšší čas na vysvětlení některých povinností podnikatele vůči správci daně.

O DPH se nejčastěji začnete zajímat v případě, kdy se pustíte do podnikání či si založíte nějakou obchodní korporaci, od které očekáváte slibný rozjezd s maximalizací vložených výdajů. To ovšem rovněž znamená, že se budete muset dříve nebo později stát plátcem DPH. Kdy pro vás tedy začne platit povinná registrace k DPH a za jakých okolností se můžete stát dobrovolnými plátci?

Kdy se musím povinně registrovat k DPH?

Hlavní slovo má při povinné registraci k DPH právě obrat vaší společnosti. Ten musí překročit 1.000.000 Kč a to za předcházejících 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. O této podmínce v současné době valná většina podnikatelů moc dobře ví. Tuto cifru si musíte sami ohlídat a poté správce daně o skutečnosti, že nedošlo k překročení dané částky bezprostředně informovat, což dříve nebylo nutností. Pokud si ovšem myslíte, že při nepřekročení toho obratu máte vyhráno, jste na omylu. Existuje ještě několik dalších důvodů, které vás donutí se k DPH registrovat. O jaké důvody se jedná?

  • Stanete se společníkem ve společnosti, v níž se již plátci daně objevují (dnes je společností rovněž i sdružení, které dříve nemělo právní subjektivitu).
  • Podnikáme jako pokračovatelé majitele, který zemřel a jenž byl plátcem DPH
  • Patříme mezi osoby, které jsou povinné k dani a jsme usazeni mimo tuzemsko, v tuzemsku ovšem prodáváme své služby a zboží

Mohu se stát dobrovolným plátcem daně?

Ano, zákony dovolují stát se dobrovolným plátcem daně, ovšem i v tomto případě se musíte připravit na celou plejádu povinností, které je nutné splnit. Stát se dobrovolným plátcem DPH je u nás mimořádné obtížné. Registrovat se podnikatel může v případě, bude-li nebo již uskutečňuje plnění, které podléhá nároku na odpočet. Plátcem se poté podnikatel stane den po oznámení toho, že je k dani registrován. Co nás k této registraci může vést? Například plánujeme obchodovat se zahraničím či mezi naše odběratele patří ve většině případů právě plátci DPH. Tyto důvody nás nejčastěji donutí k dobrovolné registraci. Jak ovšem přesvědčit správce daně o tom, že to s naší dobrovolnou registrací k dani myslíme upřímně a nejde nám pouze o vylákání velké částky nadměrného odpočtu?

Co od nás bude správce daně požadovat?

Po podání dobrovolné registrace k dani nás bude čekat zpětná vazba od správce daně a bude obsahovat hned několik otázek. Správce daně od nás bude požadovat především informace o tom, v jakém oboru podnikáme a jakým způsobem podnikání vykonáváme, dále ho bude zajímat to, kolik provozoven vlastníme a kde všude jsou k mání a v neposlední řadě se nás zeptá na otázky týkající se toho, zda máme zaměstnance či si najímáme jiné daňové subjekty. Velmi často správce daně rovněž požaduje seznam našich odběratelů a dodavatelů, kteří patří mezi ty nejvýznamnější. Může se stát, že bude požadovat i seznam našeho majetku, který je v podnikání. Vždy ovšem záleží na konkrétním správci daně, s jakými požadavky se na podnikatele vytasí. Přesný seznam požadavků totiž neexistuje, ovšem vězte, že přesvědčit finanční úřad o vašich úmyslech týkajících se dobrovolné registrace k dani, vás bude stát velmi pevné nervy.